Naše storitve

  • nakup in prodaja vseh vrst odpadnega papirja, plastike in kovin
  • izpolnjevanje zahtev odjemalcev na tak način, da mu nudimo najboljšo komercialno in logistično storitev
  • izpolnjevanju drugih pogodbenih zahtev in zahtev veljavne zakonodaje
  • nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti
  • ohranjanje in izboljševanje zadovoljstva vseh zainteresiranih
  • skrb za okolje
  • priprava dokumentacije za uvoz/izvoz
  • svetovanje pri carinskih postopkih
  • kontrola kakovosti

Kakovost in know-how

Naše podjetje ponuja številne storitve na področju odstranjevanja in reciklaže. Na državni in medregionalni ravni ponujamo strokovno obdelavo vaših naročil, ki so prilagojena specifičnim lastnostim posamezne države. Za podrobnejše informacije o storitvah, ki jih ponujamo na lokalni ravni, kliknite na želeno državo.

Vlagamo v najboljše storitve, ki jih lahko dobite - za boljše okolje.

Povezave